Aanmelden nieuwe leden

Op dit moment zijn er relatief lange wachtlijsten bij de bevers (jongens en meisjes van 5 t/m 7 jaar) en de welpen (jongens van 7 t/m 10,5 jaar, zowel ochtend als middag). U kunt uw zoon of dochter natuurlijk altijd aanmelden, maar houd er rekening mee dat er geen directe plaatsing mogelijk is.

Let op: in de periode van januari t/m augustus plaatsen we geen nieuwe leden, om de samenstelling van de groepen niet constant te wijzigen. In september (en daarna nog één keer in december) vullen we de speltakken weer zo veel mogelijk aan volgens de volgorde op de wachtlijst. U kunt in deze periode uw kind natuurlijk wel aanmelden, maar hij/zij wordt dan op de wachtlijst geplaatst.

Via het onderstaande aanmeldformulier kunt u uw zoon/dochter opgeven voor scouting. Na de aanmelding ontvangt u informatie over of uw zoon/dochter direct geplaatst kan worden, of dat hij/zij op de wachtlijst geplaatst zal worden. Wanneer hij/zij aan de beurt is, is er de mogelijkheid om vrijblijvend 3 keer te komen kijken om daarna te besluiten om lid te worden of niet. 

N.B.: Meer informatie (o.a. over lidmaatschap en contributie) vindt u op de pagina Downloads.

Uw naam (verplicht)

Straatnaam + huisnummer (verplicht)

Postcode + woonplaats (verplicht)

Uw telefoonnummer (verplicht)

Uw email-adres (verplicht)

Roepnaam van uw zoon/dochter (verplicht)

Achternaam van uw zoon/dochter (verplicht)

Zoon of dochter
zoondochter

Geboortedatum van uw kind

Dagdeel
ochtendmiddaggeen voorkeur

Uw bericht