Opgave tulpenbollenactie 2018

Hartelijk dank dat u ons wilt helpen tijdens de tulpenbollenactie op zaterdag 13 oktober 2018! Zonder uw hulp en ondersteuning is een dergelijke actie niet mogelijk. U kunt uw gegevens doorgeven door middel van het onderstaande formulier. U ontvangt dan in de week voorafgaande aan de actie een mail met de laatste informatie.

Naam ouder/verzorger:

vadermoederoverig

Uw telefoonnummer:

Uw email-adres:

Naam van uw zoon(s)/dochter(s):

Helpt u 's ochtends of 's middags?
ochtend (9.15 - 12.15 uur)middag (13.15 - 16.15 uur)

Speltak(ken) van uw zoon(s)/dochter(s):
kabouterswelpen morgenhordewelpen middaghordepadvindstersverkenners morgentroepverkenners middagtroep

Hebt u verder nog vragen en/of opmerkingen?