Aanmelden nieuwe leden

Op dit moment zijn er relatief lange wachtlijsten bij de bevers (jongens en meisjes van 5 t/m 7 jaar) en bij de welpen en de kabouters (7 t/m 11 jaar, zowel ochtend als middag). U kunt uw zoon of dochter natuurlijk altijd aanmelden, maar houd er rekening mee dat er geen directe plaatsing mogelijk is.

Let op: voor het seizoen 2023-2024 zijn alle speltakken weer tot het maximum aangevuld. Tussentijds plaatsen we geen nieuwe leden, om de samenstelling van de groepen niet constant te wijzigen. In september en oktober 2024 vullen we de speltakken weer zo veel mogelijk aan volgens de volgorde op de wachtlijst. U kunt in de tussenliggende periode uw kind natuurlijk wel aanmelden, maar hij/zij wordt dan op de wachtlijst geplaatst.

Via het onderstaande aanmeldformulier kunt u uw zoon/dochter opgeven voor scouting. Na de aanmelding ontvangt u informatie over of uw zoon/dochter direct geplaatst kan worden, of dat hij/zij op de wachtlijst geplaatst zal worden. Wanneer hij/zij aan de beurt is, is er de mogelijkheid om vrijblijvend 3 keer te komen kijken om daarna te besluiten om lid te worden of niet. 

N.B.: Meer informatie (o.a. over lidmaatschap en contributie) vindt u op de pagina Downloads.

  Uw naam (verplicht)

  Straatnaam + huisnummer (verplicht)

  Postcode + woonplaats (verplicht)

  Uw telefoonnummer (verplicht)

  Uw email-adres (verplicht)

  Roepnaam van uw zoon/dochter (verplicht)

  Achternaam van uw zoon/dochter (verplicht)

  Zoon of dochter
  zoondochter

  Geboortedatum van uw kind

  Dagdeel
  ochtendmiddaggeen voorkeur

  Uw bericht