Afmelden als lid

We hopen natuurlijk dat we je als lid zo lang mogelijk het plezier van Scouting kunnen bieden, maar er kunnen natuurlijk altijd redenen zijn dat je je toch wilt afmelden. Dit kan niet digitaal of via de e-mail, maar alleen door het invullen en ondertekenen van een rood afmeldformulier. Dit formulier is te verkrijgen bij de teamleid(st)er van de eigen speltak, en moet ook weer bij hem/haar worden ingeleverd. Pas daarna is de afmelding definitief, en stopt ook de incassering van de contributie.