Downloads

Aanmelden nieuwe leden

Voor het aanmelden van nieuwe jeugdleden kunt u terecht op deze pagina.
Let op: op dit moment zijn er relatief lange wachtlijsten voor enkele speltakken. U kunt uw zoon of dochter natuurlijk altijd aanmelden, maar houd er rekening mee dat er wellicht geen directe plaatsing mogelijk is.

Flyers speltakken

Bevers (5 t/m 7 jaar)

Welpen & kabouters (7 t/m 11 jaar)

Verkenners & padvindsters (11 t/m 15 jaar)

Explorers / RSA 618 (15 t/m 18 jaar)

Informatieformulier

Download hier het informatieformulier voor ouders/verzorgers.
(Informatie over contributie en voorwaarden, informatie over verzekeringen, enz.) 

Lidmaatschap en contributie

Download hier een overzicht van de regels omtrent lidmaatschap en contributie.

Overvliegbeleid Scouting Rijssen

Download hier het overvliegbeleid van Scouting Rijssen.

Privacybeleid Scouting Nederland / Scouting Rijssen

Download hier het privacybeleid van Scouting Nederland
Download hier het aanvullende privacybeleid van Scouting Rijssen

Jeugdsportfonds & Stichting Waander Companje

Hier vindt u meer informatie over het Jeugdsportfonds en de stichting Waander Companje.
(Deze instanties ondersteunen kinderen uit gezinnen waar onvoldoende geld beschikbaar is om lid te worden van een (sport)vereniging of bijv. het uniform te bekostigen.)

Donateursformulier

Download hier het donateursformulier.
(U kunt het ingevulde formulier retour sturen naar Tom Klokkenburg, Molenstraat 28a 7462 TL Rijssen.)

RAD-protocol (roken, alcohol, drugs)

Download hier het RAD-protocol zoals vastgesteld in de algemene ledenvergadering.