Tulpenbollenactie – opgeven

  Naam ouder/verzorger:

  Uw telefoonnummer (waarop u tijdens de actie bereikbaar bent):

  Uw email-adres:

  Naam van uw zoon(s)/dochter(s):

  Helpt u 's ochtends of 's middags?
  ochtendmiddag

  Speltak(ken) van uw zoon(s)/dochter(s):
  beverskabouterswelpen morgenhordewelpen middaghordepadvindstersverkenners morgentroepverkenners middagtroep

  Hebt u verder nog vragen en/of opmerkingen?