Nieuwjaarsinstuif

  Je naam:
  Aanwezig bij het opbouwen (09.00 uur):


  Aanwezig bij de lunch (verzorgd door de bevers - 12.00/12.30 uur):

  Aanwezig bij de opkomst (14.00 uur):

  Heb je allergieën/dieetwensen?

  Ga je na de tijd mee eten bij Piet (op eigen kosten):