Opgave Jota-Joti RSA

    Je naam:

    Aanwezigheid tijdens de Jota-Joti:

    Ik eet mee tijdens:

    Als je vrijdagavond mee eet (op eigen kosten), wat wil je dan eten (van Cafetaria De Graaf):

    Evt. bijzonderheden (bijvoorbeeld allergieën):