Opgave Jota-Joti

  Je naam:

  Aanwezigheid tijdens de Jota-Joti:

  Ik blijf slapen op:

  Ik eet mee tijdens:

  Als je vrijdagavond mee eet (op eigen kosten), wat wil je dan eten (van Cafetaria De Graaf):

  Evt. bijzonderheden (bijvoorbeeld allergieën):