Plus Scouts

plusscoutsBeleefde je vroeger veel plezier aan je Scoutingtijd? Wil je op een of andere manier verbonden blijven aan Scouting? Als Plus Scout ben je welkom! Je ervaring en kennis zijn waardevol. 

Wat zijn de Plus-Scouts?
Vanaf 2004 kent de vereniging Scouting Nederland een nieuw soort leden: de ‘Plus Scouts’. (Tijdens de Sint Jorisdagviering van 2007 heeft Scouting Oosterhof-Niej Begin besloten om ook te starten met de Plus Scouts.) Plus Scouts zijn buitengewone leden van 23 jaar en ouder, die geen vaste functie binnen Scouting hebben, maar wel lid willen blijven of worden van Scouting Nederland. Dat kan als een kring binnen een Scoutinggroep, als een zelfstandige kring binnen een regio of als een landelijke Plus Scoutskring. 

Waarom Plus Scouts?
Met de Plus Scouts zijn er volop mogelijkheden ontstaan om als groep contact te houden met kader- of bestuursleden die (tijdelijk) niet meer actief kunnen zijn. Maar ook ouders of vrienden, die bereid zijn af en toe eens te helpen bij activiteiten, kunnen Plus Scout worden. Als Plus Scout hoor je er echt bij en heb je de rechten van een buitengewoon lid. 

Wanneer kun je Plus Scout worden?
Oudleden, oudstafleden, bestuur en oud-jeugdleden van Scouting Oosterhof-Niej Begin kunnen zich aanmelden als Plus Scout. Als Plus Scout ben je dan buitengewoon lid van Scouting Oosterhof-Niej Begin en van Scouting Nederland. Je bent 23 jaar of ouder, hebt geen vaste scoutingfunctie in de groep, maar je bent eventueel wel inzetbaar als je dat wilt. Ook Stamleden, die ouder zijn dan 23 jaar en geen staflid willen worden, kunnen nu lid worden van de Plus Scouts. 

Wat doen Plus Scouts?
De Plus Scouts kunnen speciale taken op zich nemen, zoals het ondersteunen van een scoutinggroep, in dit geval Scouting Oosterhof-Niej Begin, of het verlenen van bijstand op bepaalde gebieden (bijvoorbeeld EHBO, kookstaf, post bemanning, begeleiding of gewoon een lekker klusje) bij scoutingactiviteiten. Allerlei vormen zijn daarbij denkbaar. Scouting Oosterhof- Niej Begin verwacht dat de Plus Scouts bereid zijn af en toe te helpen bij activiteiten en kampen van de speltakken of bij het onderhoud van de gebouwen. Plus Scouts mogen echter geen zeggenschap hebben of invloed uitoefenen op het spel van de jeugdleden. Plus Scouts nemen ook niet deel aan en hebben ook geen stemrecht in de groepsraad. Verder kunnen Plus Scouts ook eigen activiteiten ontplooien. Dat zal voornamelijk afhangen van het eigen initiatief en de behoefte om samen activiteiten te ondernemen (als bijvoorbeeld een paar enthousiastelingen een ruige wandeltocht in de Ardennen willen uitzetten). Activiteiten van de Plus Scouts vinden ongeveer vier keer per jaar plaats. Daarnaast bieden we ook de Sint Jorisdag, de nieuwjaarsborrel, de Baden Powelldag en Koninginnedag aan. Plus Scouts dragen nog geen scoutingkleding (misschien ooit), maar een das van de groep is wel verplicht. 

Waarom Plus Scouts bij Oosterhof-Niej Begin?
Scouting Oosterhof-Niej Begin ziet in het oprichten van de Plus Scouts een unieke kans om oudleden en geïnteresseerden te betrekken bij de activiteiten van en voor de jeugd. Vooral omdat gebleken is, dat velen niet de tijd kunnen of willen opbrengen om fulltime staflid te zijn. Uitgangspunt is en blijft natuurlijk het ten dienste staan van de jeugd, maar als tegenprestatie is het bestuur graag bereid medewerking en ondersteuning te verlenen aan de activiteiten van de Plus Scouts. Te denken valt aan het beschikbaar stellen van het gebouw, materialen en budget. 

Wat kost het lidmaatschap?
De contributie van de Plus Scouts bedraagt € 35,00 per persoon per jaar. Hiervan dragen we € 15,00 per persoon af aan de groep voor het gebruik van de blokhut. De overige € 20,00 gebruiken we voor de onkosten van de programma’s. Voor degenen die geen officiële functie meer hebben binnen de groep maar wel lid willen blijven van Scouting Nederland komt hier de contributie voor Scouting Nederland nog overheen (in 2023 € 25,35). 

Als Plus Scout:
– zet je je in bij ondersteunende werkzaamheden voor de groep;
– kun je meewerken aan activiteiten met de jeugdleden en stafleden;
– kun je gebruik maken van de faciliteiten van Scouting Oosterhof-Niej Begin;
– kun je deelnemen aan eigen activiteiten van de Plus Scouts;
– ontvang je het scouting magazine ‘Scouts Info’;
– ben je via Scouting Nederland aangesloten bij het internationale netwerk van International Scout and Guide Fellowship (ISGF);
– ontvang je een Scoutcard, waarmee je je kunt legitimeren als lid van Scouting Nederland en van de internationale organisatie ISGF;
– kun je met je Scoutcard korting krijgen op artikelen in de Scoutshop;
– kun je met je Scoutcard tegen ledentarief kamperen op Scouting Labelterreinen;
– heb je toegang tot het ledengedeelte van de website van Scouting Nederland;
– kun je deelnemen aan landelijke en internationale activiteiten voor Plus-Scouts;
– kun je als medewerker deelnemen aan regionale, landelijke en internationale ledenactiviteiten van Scouting Nederland;
– val je onder de (aanvullende) collectieve WA- en ongevallenverzekering van Scouting Nederland. 

Meer informatie
Wil je nog meer weten over de Plus Scouts, kijk dan op de landelijke website van de Plus-Scouts, of neem contact met ons op!