Bestuur

De stam maakt ook gebruik van een bestuur, hierin zitten leden die actief zijn bij de stam. Het bestuur zorgt ervoor dat alles loopt binnen de stam.

Het stambestuur:

 • Dahniek Dangremond (voorzitter)
 • Riët Dangremond (secretaresse)
 • Sten Rohaan (penningmeester)
 • Luuk Bouwhuis (chef horeca)
 • Sabine Roelofs (lid)
 • Jacco Nijzink (lid)

Hieronder is een omschrijving van de taken te lezen die bij de functies horen:

Voorzitter:

 • Vergaderingen plannen en zit deze voor.
 • Beheer van de stampagina op de website.
 • Zorgen voor een gezellige groep.

Secretaris:

 • Ledenlijst up-to-date houden.
 • Jaarprogramma maken.
 • Notulist bij vergaderingen van de stam.

Penningmeester:

 • Beheren van de speltak-kas.
 • Contributie incasseren.
 • Declaraties verwerken.

Chef horeca:

 • Toezicht op de voorraad.
 • Te korten communiceren met organiserende groep.
 • De organiserende groep op de hoogte brengen van de actuele voorraad.

Lid bestuur:

 • Zorgen voor een slimme opmerking!
 • Op de hoogte zijn van wat er speelt in de groep.
 • Aanwezig zijn tijdens vergadering van het bestuur.
 • Recht op een stem in de vergaderingen.