Bestuur

Het Stambestuur;

 • Jim Bouwhuis ( Voorzitter )
 • Riët Dangremont ( Secretaresse )
 • Dahniek Dangremond ( Penningmeester )
 • Jordy Heuver( Chef Horeca )
 • Sabine Roelofs ( Lid )

Hieronder een taakomschrijving van de verschillende functie’s:

Voorzitter:

 • Vergaderingen plannen en zit deze voor.
 • Jaarprogramma maken.
 • Zorgen voor een gezellige groep.
 • Indien mogelijk aanwezig bij de teamleidersvergadering.

Secretaris:

 • Ledenlijst.
 • Notulist bij vergaderingen van de stam.

Penningmeester:

 • Beheren van de speltak-kas.
 • Contributie.
 • Declaraties.

Chef horeca:

 • Toezicht op de voorraad.
 • Te korten communiceren met organiserende groep
 • De organiserende groep zorgt voor de boodschappen.

Lid bestuur:

 • Zorgen voor een slimme opmerking.
 • Op de hoogte zijn van wat er speelt in de groep.
 • Aanwezig zijn tijdens stam-bestuurs vergaderingen.
 • Recht op een stem in de vergaderingen.

Website beheer:

 • Up-to-date houden van het stam gedeelte op de website
 • Proberen foto’s online te zetten
 • GEEN ROL VAN HET BESTUUR!

‘Je moet gewoon niet te diep nadenken. Dan klopt alles.’