Verhuurvoorwaarden

Verhuurvoorwaarden / huishoudelijk reglement voor blokhut ’t Oosterhöfke, behorende tot artikel 16 van de (ver)huurovereenkomst:

 • Er mogen maximaal 50 personen in blokhut ‘t Oosterhöfke overnachten.
 • Slapen gebeurt op door u zelf meegenomen matjes.
 • Het is verboden geluidsversterkende apparatuur in en buiten de blokhut te gebruiken in verband met overlast voor de omwonenden en de natuur.
 • Auto’s mogen alleen op de daarvoor bestemde plaatsen geparkeerd worden (zie tekening op onze website).
 • Men mag niet het doorgaande bospad (zie afbeelding) blokkeren i.v.m. brandweer / ambulance.
 • Het is verboden tenten of caravans op het terrein rond de blokhut te plaatsen. Dit verbod geldt ook als er niet in overnacht wordt.
 • Elke keer als u het gebouw en het terrein verlaat, wordt u verzocht het meubilair binnen te zetten en de blokhut goed af te sluiten.
 • Gezien de ligging van de gebouwen wordt er geen post bezorgd. Het laten toezenden van post is af te raden. Na uw vertrek wordt de post niet nagezonden.
 • Roken en het gebruik van olielampen, kaarsen of waxinelichtjes is in de blokhut verboden.
 • Voor uw eigen veiligheid is het verboden om de noodverlichting af te dekken. Neem de vluchtplannen van tevoren goed door en controleer waar de blusapparatuur zich bevindt.
 • Het is niet toegestaan om etensresten door de afvoeren van het aanrecht en om maandverband, luiers, enz. door de toiletten te spoelen. De kosten voor het opheffen van verstoppingen, die tijdens uw verblijf optreden, zijn geheel voor rekening van de huurder.
 • Voor het maken van een (kamp)vuur kunt u uitsluitend terecht in de kampvuurkuil. Brandhout zelf meenemen. Het kappen van hout is verboden.
 • Het is ten strengste verboden vuur te maken in het bos/veld (geldt ook voor vuurkorven).
 • Schade dient u te melden bij sleuteloverdracht aan de verhuurder.
 • Houdt u zich aan de terreinen (plattegronden vindt u op onze website). Bij misbruik / overlast kan onmiddellijk worden overgegaan tot stopzetting van de huurovereenkomst.
 • Het is niet toegestaan om ’s nachts droppingen of nachtspelen te organiseren in het bos.
 • Het is niet toegestaan pionierhout of ander materiaal van Scouting Rijssen te gebruiken.
 • Onze blokhut staat in een bosrijke omgeving. Ga voorzichtig en respectvol om met de omringende natuur. Na u willen wij en anderen er ook weer van genieten.
 • Alle kosten voortvloeiend uit beschadigingen van de gebouwen, de inboedel, de begroeiing, e.d. door de huurder veroorzaakt, zullen op de huurder verhaald worden.
 • De verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door ondeskundig gebruik van het verhuurde.
 • In geval de blokhut voor de gereserveerde periode niet beschikbaar is wegens overmacht onzerzijds (bv. door brand of door afsluiting van de bossen) krijgt u de betaalde gelden vergoed, maar kunt u verder geen aanspraken laten gelden.
 • Er mogen geen etensresten in het buitengebied worden gedeponeerd in verband met ongedierte.
 • Na afloop van de huurperiode de blokhut schoon achterlaten. Daaronder wordt verstaan:
  • vloeren van de lokalen vegen
  • vloeren in de keuken, douches en toiletten dweilen
  • de kampvuurkuil en overige omgeving opruimen (papiertjes, plastic, peuken, enz.)
  • de koelkast moet leeg en schoon zijn
  • gebruikt serviesgoed afwassen en terug in de kastjes / laatjes
  • koffiezetapparaat moet leeg en schoon zijn
  • alle gebruikte decoraties binnen en buiten verwijderen
  • groot afval, flessen en potten zelf meenemen en niet in de container gooien
  • klein afval in de container deponeren (zie artikel 13)
  • vuilnisbakken en toiletemmertjes legen en voorzien van nieuwe zakken
  • luiken sluiten met het daarvoor bestemde sluitwerk (let op: bij vermissing wordt € 25,00 per stuk in rekening gebracht)
 • Wanneer de blokhut niet schoon, opgeruimd en naar behoren wordt achtergelaten dan zal er € 50,00 in mindering worden gebracht op de waarborgsom.
 • Blokhut ’t Oosterhöfke is bereikbaar onder telefoonnummer 0548-518910. U kunt deze telefoon als huurder niet gebruiken om zelf mee te bellen, u kunt wel gebeld worden.
 • Bij het gebruik van blokhut ’t Oosterhöfke is gratis gebruik van WiFi inbegrepen. Bij de verhuursleutel ontvangt u ook een QR-code die u kunt scannen voor uitleg over het gebruik van ons netwerk. Stichting Scouting Oosterhof-Niej Begin is niet aansprakelijk voor misbruik in welke vorm dan ook tijdens het gebruik van ons WiFi-netwerk. Bij misbruik worden er maatregelen genomen, waaronder inhouding van de borg.
 • Aan de voorkant van de blokhut (bij de kampvuurkuil) hangt een camera. De camera registreert beweging en geeft dan een melding in een app. Vanaf dat moment is te bekijken wat er gebeurt bij de blokhut en er kan ook van de afgelopen 30 dagen alle bewegingen teruggekeken en beluisterd worden. Er zijn (slechts) drie mensen van scouting Rijssen die toegang hebben tot de camerabeelden. Tijdens het verhuur zal de camera uit staan, zodat de privacy van de huurder gewaarborgd wordt en er niet wordt meegekeken/meegeluisterd. Men kan zien wanneer de camera aanstaat, dan brandt er namelijk een groen lampje aan de voorkant. Als men tijdens het verhuur ziet of denkt dat de camera nog aanstaat, kan men contact opnemen de verhuurder of met de beheerders van de camera via: nest[at]scouting-rijssen.nl.