Verkenners

De verkennergroep bestaat uit jongens in de leeftijd van 11 t/m 15 jaar. Bij Scouting Oosterhof-Niej Begin hebben we een morgentroep (MoTro) en ook een middagtroep (MiTro), die elke week hetzelfde programma draaien. In tegenstelling tot wat bijvoorbeeld bij de welpen het geval is, zijn het dus niet echt 2 verschillende speltakken. De morgen- en de middagtroep gaan ook samen op kamp, en doen verder ook regelmatig samen activiteiten. 

Tussen de verkenners en de welpen bestaat een groot verschil. Waar de jongens bij de welpen nog heel veel leiding kregen en vooral op het spel gericht waren, wordt er bij de verkenners een grote nadruk gelegd op zelfstandigheid. De opkomsten zijn vooral gericht op technieken, op de natuur en op het zorgen voor jezelf en voor elkaar. Samenwerking wordt dan ook gezien als een wezenlijk onderdeel bij de verkenners. Bepaalde activiteitengebieden die bij dit aanbod horen zijn bijvoorbeeld expressie, kamperen, koken, pionieren, sport en spel, veiligheid en tochttechnieken. 

Aan het einde van het jaar gaan de verkenners in de zomervakantie een week lang op zomerkamp. Hier worden eigenlijk alle aangeleerde technieken in het afgelopen jaar in de praktijk gebracht. Zo moeten de verkenners per patrouille hun tent opzetten, hun eigen keuken bouwen, koken op een houtvuur en een tweedaagse tocht lopen. 

Tijden
De ochtendverkenners draaien zaterdags van 9.00 tot 12.00 uur, en de middagverkenners draaien zaterdags tussen 14.00 en 17.00 uur. Soms kan het programma echter wel iets uitlopen.