Hulpmiddelen

Braille alfabet:

Uitleg Strippenkaart:

Hieronder is een voorbeeld gegeven van hoe zo’n stripkaartroute eruit zou kunnen zien. De hiker begint met zijn stripkaart op de stip, en in werkelijkheid gaat hij het rode lijntje volgen van onder naar boven. Hij komt eerst bij een kruispunt. Daar moet hij twee wegen aan zijn linkerkant laten liggen. Op een kruispunt betekent dit dus dat hij rechtsaf moet slaan. Daarna moet hij eerst een weg rechts laten liggen, en daarna twee wegen links. Bij die tweede weg links betekent dat dat hij zélf rechtsaf moet slaan.

Uitleg kruiswoordpuzzel:

Bij de kruiswoordpuzzels is het de bedoeling dat je in vakjes letters van woorden in gaat vullen zodat de puzzel op wordt gelost. De antwoorden worden vaak gegeven aan de hand van een omschrijving. Deze zijn genummerd. In de puzzel zie je dan nummers staan en dan weet je welke omschrijving waarbij hoort en waar je het antwoord in moet vullen. Tel altijd het aantal letters voordat je het antwoord in gaat vullen, soms zijn er meerdere antwoorden mogelijk. Het woord moet natuurlijk wel passen in het beschikbare aantal hokjes van de kruiswoordpuzzel.

Uitleg Sudoku

Op elke horizontale rij komt elk cijfer 1 keer voor, hetzelfde geldt voor de verticale kolommen.