Belangrijke data

 

24 februari
Samen opkomst met de kabouters

09 maart
NL-doet / natuurwerkdag

15-16 maart
MoederZoon weekend, info volgt